About Direction Gallery News

Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần 11 - 2016


Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting sẽ diễn ra vào lúc 6g30 ngày 09/01/2016, tại Khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.

Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting Lần thứ 11 - 2016

Vào lúc 6g30 ngày 09/01/2016, Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần 11-2015 sẽ diễn ra tại Khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.

Qua 10 lần tổ chức, Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting đã quyên góp được gần 20 tỷ đồng và thu hút được hơn 134.000 lượt người tham gia.

Toàn bộ số tiền từ thiện được chuyển đến Quỹ Vì Người nghèo quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn có điều kiện nâng cao đời sống thông qua các chương trình thiết thực như: Hỗ trợ đồng bào nghèo vui đón Tết; Xây dựng nhà tình nghĩa; Xây mới nhà tình thương; Sửa chữa chống dột, nâng nền; Trợ vốn; Hỗ trợ phương tiện đi học cho học sinh; Vận động nguồn kinh phí cho học bổng Nguyễn Hữu Thọ… Đồng thời, chương trình cũng dành một phần tiền từ thiện để ủng hộ Quỹ Chung một tấm lòng của HTV và Quỹ Bảo trợ Tài năng thể thao của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Schedule & Map

11:00 PM : Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting 2016